Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử

Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử & sửa một số lỗi khi tải hóa đơn điện tử