Cơ cấu tổ chức nhân sự

A. Hội Đồng Quản Trị

 1. Nguyễn Thị Diễm Phượng – Chủ tịch HĐQT
 2. Trần Hùng – Thành Viên HĐQT
 3. Trần Thanh Bình – Thành Viên HĐQT
 4. Phan Đình Tân – Thành Viên HĐQT
 5. Dương Tiến Dũng – Thành Viên HĐQT

B. Ban Kiểm Soát

 1. Lê Văn Phong – Trưởng Ban
 2. Nguyễn Đình Huấn – Kiểm Soát Viên
 3. Ngô Thị Hồng Vân – Kiểm Soát Viên

C. Ban Điều Hành

 1. Nguyễn Thị Diễm Phượng – Chủ Tịch HĐQT
 2. Trần Hùng – Thành Viên HĐQT, Tổng Giám Đốc
 3. Trần Thanh Bình – Thành Viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
 4. Phan Thanh Bình – Phó Tổng Giám Đốc
 5. Võ Thị Thiên Trang – Kế Toán Trưởng

D. Các Phòng Nghiệp vụ:

1. Phòng Tổ chức hành chính (Số điện thoại: 0275.3825727 – Fax: 02753.827781)

– Trưởng Phòng: Lưu Văn Khanh
– Phó Trưởng Phòng: Đặng Thị Thu Vân

2. Phòng Kế hoạch – Tổng hợp (Số điện thoại: 0275.3811534)

– Trưởng phòng: Nguyễn Trung Hiếu

3. Phòng Kế toán – Tài chính (Số điện thoại: 0275.3829499)

– Kế toán trưởng: Võ Thị Thiên Trang
– Phó Phòng: Lê Thị Thùy Trang

4. Phòng Kinh Doanh (Số điện thoại: 0275.3554242)

– Phó Trưởng Phòng: Lê Thị Mai Phương

5. Phòng kỹ thuật (Số điện thoại: 0275.3827780)

– Trưởng Phòng: Phan Thành Nhân
– Phó Trưởng Phòng: Nguyễn Phạm Anh Tuyền

6. Phòng Chống thất thoát nước (Số điện thoại: 0275.3511944)

– Phụ trách phòng: Phạm Hoàng Minh

E. Các đơn vị trực thuộc:

1. Nhà máy nước An Hiệp – Sơn Đông (Số điện thoại: 0275.3822305)

– Giám Đốc: Phan Ngọc Điệp
– Phó Giám Đốc: Tống Văn Được

2. Chi nhánh cấp nước Phú Tân (Số điện thoại: 0275.3834377)

– Giám Đốc: Diệp Văn Sua
– Phó Giám Đốc: Nguyễn Quốc Kháng

3. Chi nhánh Cấp nước Giồng Trôm (Số điện thoại: 0275.3861825)

– Giám Đốc: Phạm Văn Tùng
– Phó Giám Đốc: Phạm Thị Ngọc Mai

4. Chi nhánh Cấp nước Chợ Lách (Số điện thoại: 0275.3871059)

– Phó Giám Đốc: Nguyễn Huỳnh Quang Thảo

5. Chi nhánh Cấp nước Mỏ Cày (Số điện thoại: 0275.3561900)

– Giám Đốc: Hoàng Ngọc Sơn

6. Đội Quản lý mạng và Sửa chữa (Số điện thoại: 0275.3823276)

– Đội trưởng kiêm Giám đốc XNXL: Nguyễn Thanh Phương
– Đội phó: Lưu Nữa Trăm

7. Xí nghiệp Xây lắp (Số điện thoại: 0275.3823276)

– Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Duy

8. Xí nghiệp Tư vấn xây dựng (Số điện thoại: 0275.3811521)

– Giám đốc: Nguyễn Văn Sơn